Dobra Nowina

Biuletyn Parafialny

Biuletyn parafialny ,,Dobra Nowina"

,,Dobra Nowina"

 

BIULETYN PARAFII ŚW. SZCZEPANA

W ROŻYŃSKU WIELKIM

Biuletyn Parafii Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim. Pierwszy numer ukazał się w sierpniu 2006 r. Dotychczas wydano 100 numerów. Od 28 numeru biuletyn zmienił nazwę „Z życia parafii” na „Dobrą Nowinę”. Znajdują się w nim przede wszystkim wiadomości na temat życia religijnego oraz aktualności i wydarzenia z parafii.  Biuletyn ma format A5, kolorową szatę graficzną, 12 stron, nakład 70 egzemplarzy, rozprowadzany jest w kościele parafialnym (dobrowolna ofiara). Pieniądze uzyskane ze sprzedaży pokrywają część kosztów druku. Biuletyn drukowany jest w świetlicy parafialnej. Powstał z inicjatywy młodzieży. Skład Redaktorski tworzą: Daniel Kowalski- redaktor naczelny, Sylwia Malinowska, Patrycja Modzelewska, Magda Zdankowska. Nad młodzieżową redakcją czuwa i wspiera proboszcz parafii ks. Marek, Waluś.

 

 
Facebook
Zaloguj się
Odwiedziło nas
Użytkowników : 297
Artykułów : 28
Odsłon : 28714
|