Kalendarium Rożyńska Wielkiego

1471 – założenie miejscowości

ok. 1500 – wybudowanie pierwszego (drewnianego)kościoła, który był filią parafii katolickiej w Drygałach

ok. 1565 – utworzenie zboru ewangelickiego i  zaprowadzenie luteranizmu

1575 – utworzenie pierwszej szkoły

1656 – spustoszenie Rożyńska Wielkiego przez najazd tatarski (cudowne uratowanie kościoła)

1709-1711 – wyludnienie Rożyńska Wielkiego i  okolic spowodowane dżumą

1889-1892 – budowa obecnego kościoła

1945 – zakończenie II wojny światowej, napływ ludności polskiej, przejecie kościoła przez katolików

1954 – utworzenie Gromady Rożyńsk Wielki (do 1972)

1958 – otwarcie obecnie istniejącej szkoły

1958 – utworzenie samodzielnego wikariatu i  przybycie na stałe pierwszego księdza – Antoniego Zdunka.

1982 – erygowanie parafii

2006 - utworzenie świetlicy wiejskiej

2008 - powołanie do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Rożyńskiej

2016 – święcenia diakonatu, w tym pochodzącego z  Rożyńska Wielkiego Daniela Kowalskiego.

 
Facebook
Zaloguj się
Odwiedziło nas
Użytkowników : 277
Artykułów : 28
Odsłon : 24249
|